S

on 10 yılda, dünya, kitlesel reklamı mümkün kılan araçların yükselişini gördü. Sonuç olarak bu, modern reklamcılığın, pazarlamacı tarafından istenen bir yanıtı alması için farkındalık yaratma ve tüketicileri yönlendirmedeki rollerini olgunlaştırdı. Bu cevap bir satın alma, fikir benimseme, viral içerik paylaşımı ve günlük yaşamımızda farkında olabileceğimiz ya da farkında olamayacağımız çok şey şeklinde olabilir.

Toplu reklamların doygunluğunun günlük yaşamımızda yavaş yavaş gerçekleşmesiyle, reklam kişiselleştirmenin önemi, her zamankinden daha fazla ağırlık gerektiren bir konu. Odağı marka ve teklifler hakkında farkındalık yaymaktan uzaklaştırmak suretiyle, müşterilerin umutsuzca çözüm aradıkları acı noktalarıyla empati kurmak için daha fazla konuşma süresi harcanabilir.

Şirketlerin rekabetten kurtulabilecekleri ve rakiplerinin pazar paylarını palaşabilecekleri müşterileri ile kapsamlı etkileşimler gerçekleştirerek gerçekleştirilir. Bunun nedeni, tüketicilerin bakış açısından markaların başka bir marka olarak gösterilmemesine izin vermesidir. Aksine, durumsal içeriğe dayanarak doğru olan güçlü kişiselleştirme ile gerçek anlamda etkileşime girebilen bir varlıktır. Bu, geleceğe taşınan müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) temelini oluşturacak ve pazarlama otomasyonu ile sinerjiye yardımcı olacaktır.
Kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimlerinin hacmi ve kalitesi arttıkça, pazarlama otomasyonuna duyulan güven daha da artacaktır. Pazarlama otomasyonu, pazarlamacıların yalnızca birçok kez daha fazla tüketici ile kişiselleştirilmiş etkileşime girmelerini sağlamayacak, aynı zamanda insan hatalarını azaltmaya ve zaman kazanmaya yardımcı olan daha fazla fonksiyonelliğe sahip olmalarını sağlayacaktır.

Bu temelde, marka ve ürün teklifleri üzerinde merkezi bir bakış açısı ile faaliyet gösteren şirketlerin kaybolacağı görülmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama otomasyonu arasındaki sinerji yüzeyini çizmeye başlamadan önce, belirsizliği en aza indirmek için iki terimi tanımlamakta fayda vardır.
Müşteri ilişkileri yönetimi, doğru reklam malzemesini doğru müşteriye ulaştırmak için pazarlama otomasyonunu destekleyen müşterileri belgelendirmenin, edinmenin ve elde tutmanın arkasındaki sistemdir.
Pazarlama otomasyonu, reklam mesajlarının pazarlama hunisinin benzersiz aşamalarında münferit müşterilere nasıl yönlendirilip kişiselleştirilebileceğinin arkasındaki strateji ve taktiklerdir;

Bu toplu kişiselleşmeyi sağlamak için, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ile pazarlama otomasyonu arasındaki sinerji kullanılmalıdır. Kombinasyon, güçlü marka sadakati ve akıllı büyümenin oluşumuyla sonuçlanır.
Madalyonun diğer tarafında, CRM ve pazarlama otomasyonu şu şekilde birleştirilerek akıllı büyüme sağlanabilir:
Zaman kazandırır
Para kazandırır
Daha doğru şirket tahminleri sağlar
Pazarlama verimliliğini ve etkinliğini arttırır
Artan müşteri sayısı
Yönlendirme sayısını artırır