P

azarlama, en başından beri, teknoloji ile birlikte gelişti. Geleneksel kampanyalar, sosyal medya videolarının ortasında beliren onbeş saniyelik reklamlara dönüştü. İnteraktif medyanın çeşitliliği arttıkça, potansiyel müşterilere yeni ve gittikçe artan yaratıcı yollarla ulaşma şansı da artmaktadır.

Bir işletme olarak, tutarlı ve ilginç bir ses oluşturmak, markanızın erişimini arttırmada hayati öneme sahiptir. Artık sadece makale veya güncelleme göndermek yeterli değil.

Dijital Hikaye Anlatımı Nedir?

İnsanlar doğal hikaye anlatıcılarıdır; deneyimlerimizi böyle birleştirip paylaşıyoruz. İyi bir hikayenin bileşenleri fazla değişmedi, ama hikayeler yüzyıllar boyunca gelişmiştir. Dijital hikaye anlatımı, markanızın hikayesini müşterilere anlatmak için geniş bir dizi teknoloji ve aracı kullanmanın yöntemidir. Dijital hikaye anlatımı geleneksel formatlarla sınırlı değildir; Bir müzik, animasyon, kaydedilmiş görüntü ve metnin bir kombinasyonu ile, doğrusal olmayan ve etkileşimli materyaller oluşturabilirsiniz.

Dijital hikaye anlatımını diğerlerinden ayıran şey, şirketinizi veya ürününüzü daha fazla bilgi edinecek kadar ilgi duyacakları umuduyla bir müşterinin önüne sadece yerleştirmek değildir. Dijital hikaye anlatımı, izleyicilerinizi kendi bakış açıları ve fikirleriyle cevap vermeye ve etkileşime girmeye davet eder. Müşteriler yalnızca kendilerini duymak hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda neyin işe yarayacağı ve neyin geliştirilebileceği hakkında önemli veriler elde edecekler.

Dijital Hikaye Anlatma Stratejileri

Tüm pazarlama çabaları gibi, dijital hikaye anlatım stratejiniz de araştırmaya dayanmalıdır. Doğru verileri ve geri bildirimleri kullanmak, izleyicilerinizle en çok hangi tür içeriğin daha alakalı olduğunu bildirmenize yardımcı olur. En başarılı pazarlama stratejileri ideal müşterilerinizin kim olduğu anlayışı üzerine kuruludur. Sürekli olarak hedef kitlenize uygun olmayan bir materyal gönderiyorsanız, ilgilerini kaybedersiniz.
Hedef kitlenizin şirketinizin çevrimiçi varlığına nasıl dahil edildiğini bilmek de önemlidir. En çok Twitter’da mı sizinle etkileşime giriyorlar? Facebook? Bülteninize geniş bir erişiminiz var mı? Dijital hikaye anlatımı çabalarınızı belirli platformlara uyarlamak, erişiminizi artırabilir ve daha fazla katılım ve diyalogu teşvik edebilir.

Sadece ‘Ne’ değil ‘Neden?’

Dijital hikaye anlatımı, gelen pazarlamanın bir yüzüdür. Şirketlerin, ürünlerini ilişki kurmayan müşterilere basitçe tanıtması için reklamlar oluşturduğu, geleneksel pazarlama stratejisinden bir ayrılmadır. Müşteriler, çevrimiçi zamanlarının şirketler tarafından talep edildiğini gittikçe daha fazla buldukça, ilgilenmeleri için daha anlamlı fırsatlar arıyorlar. Dijital hikaye anlatımı sadece birisine ne sağladığınızı söylemez; Birinin neden ihtiyaç duyduğunu da cevaplıyor.

İçeriğe Dayalı Dijital Ajanslar: Dijital Öykü anlatıcılığındaki uzmanlar

Şirketinizin dijital hikaye anlatımı stratejisini geliştirme zamanı geldiğinde, içerik odaklı bir dijital ajans, başarının anahtarıdır. Yazarlardan web tasarımcılarına kadar çok çeşitli profesyonellerden oluşan, içerik odaklı bir dijital ajans, pazarlama stratejinize benzersiz ve yenilikçi bir bakış açısı getirebiliyor.

İçeriğe dayalı dijital ajanslar, işinizin nedenini – kim olduğunuzu, insanların size neden ihtiyacı olduğunu ve sizi neyin ayırdığını anlamak ister. Şirketiniz yalnızca kendi alanınızda bir düşünce lideri olarak konumlandırılmayacak, müşterileriniz de dijital alanda sizinle etkileşimde değer bulacaklardır.

Sizin için doğru içerik odaklı ajansı belirlemek, dijital hikaye anlatıcılığını kullanmanın ve müşterilerinizle anlamlı, uzun süreli ilişkiler geliştirmenin ilk adımıdır.